ไทย - Thai

« ก่อนหน้า


 • เป้าหมายประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่เนื้อ Arbor Acres Plus และ Arbor Acres Plus S

  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อระบุเป้าหมายประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่เนื้อ Arbor Acres Plus และ Arbor Acres Plus S Read more

 • เป้าหมายประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่เนื้อ Ross 308 และ Ross 308 FF

  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อระบุเป้าหมายประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่เนื้อ Ross 308 และ Ross 308 FF Read more

 • สูตรอาหารไก่เนื้อ Arbor Acres

  Aviagen ได้มีการอัพเดทสูตรอาหารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตของไก่เนื้อที่ดีที่สุด สอดคล้องกับ การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัว คุณภาพเปอร์เซ็นต์ซาก (Carcass component yields) และการลดลงของอัตราแลกเนื้อ (FCR) ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ด้วย Read more

 • สูตรอาหารไก่เนื้อ Ross 308

  Aviagen ได้มีการอัพเดทสูตรอาหารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตของไก่เนื้อที่ดีที่สุด สอดคล้องกับ การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัว คุณภาพเปอร์เซ็นต์ซาก (Carcass component yields) และการลดลงของอัตราแลกเนื้อ (FCR) ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ด้วย Read more

 • คู่มือการเลี้ยงไก่เนื้อ Arbor Acres ฉบับพกพา

  คู่มือฉบับพกพานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมจากคู่มือการเลี้ยงไก่เนื้อสายพันธุ์ Arbor Acres ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นข้อมูลเชิงปฏิบัติในการเลี้ยงไก่เนื้อ Read more

 • คู่มือการเลี้ยงไก่เนื้อ Ross 308 ฉบับพกพา

  คู่มือฉบับพกพานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมจากคู่มือการเลี้ยงไก่เนื้อสายพันธุ์ Ross ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นข้อมูลเชิงปฏิบัติในการเลี้ยงไก่เนื้อ Read more

 • AA Plus S สูตรอาหารไก่พ่อแม่พันธุ์ (ขนงอกช้า)

  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำด้านโภชนาการสำหรับไก่พ่อแม่พันธุ์ Arbor Acres Plus S และควรใช้ร่วมกับคู่มือการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ Arbor Acres Read more

 • Ross 308 สูตรอาหารไก่พ่อแม่พันธุ์ (ขนงอกช้า)

  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำด้านโภชนาการสำหรับไก่พ่อแม่พันธุ์ Ross 308 และควรใช้ร่วมกับคู่มือการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ Ross 308 Read more

 • คู่มือความผิดปกติที่เกิดกับกล้ามเนื้อหน้าอกในไก่เนื้อ

  แม้ว่าอุบัติการณ์ของความผิดปกติที่เกิดกับกล้ามเนื้อหน้าอกในไก่เนื้อนั้นไม่แน่นอนและพบบางภูมิภาคของโลก แต่ก็กลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ เอกสารนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคะแนนความผิดปกติที่เกิดกับกล้ามเนื้อหน้าอกในไก่เนื้อได้ สำหรับข้อมูลโดยละเอ… Read more

 • สรุปข้อมูลจาก Aviagen: ควบคุมโรคบิดในไก่พ่อแม่พันธุ์โดยใช้วัคซีน

  การควบคุมโรคบิดโดยใช้วัคซีนสามารถทำได้ หากมีการใช้และจัดการอย่างเหมาะสม จะทำให้สามารถป้องกันการเกิดโรคบิดและหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผลผลิต สวัสดิภาพสัตว์ และการสูญเสียเงินได้ Read more

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อออฟฟิศของเราในพื้นที่ของคุณ

Aviagen Asia Pacific Ltd.
โทรศัพท์: +662 164 2574
ที่อยู่: ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
E: info@aviagen.com
M: mediainquiries@aviagen.com

ค้นหาเอกสาร


ข่าวสาร

เอกสารล่าสุด